Поздравление с пасхой на шведском языке


Перевод «С праздником Пасхи» на шведский


Glad Påsk — это перевод «С праздником Пасхи» на шведский.
Пример переведенного предложения: В случае с праздником Пасхи такое преобразование было особенно легким. ↔ När det gällde påsken var denna omvandling särskilt lätt.

 • Glad Påsk

 • Glosbe

 • Google

Склонение

Основа

Совпадение слов

В случае с праздником Пасхи такое преобразование было особенно легким.

När det gällde påsken var denna omvandling särskilt lätt.

В Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (Энциклопедия библейской, теологической и церковной литературы) Маклинтока и Стронга говорится: «Ни одна из содержащихся в законе теней будущих благ не может сравниться с праздником Пасхи».

I Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature av M’Clintock och Strong heter det: ”Ingen annan skugga av de goda ting som skulle komma, som lagen innehåller, kan mäta sig med påskhögtiden.”

Так было с Праздником пресных лепешек, который отмечался 15—21 нисана, сразу после Пасхи, и с Праздником шалашей, который отмечался 15—21 этанима.

Detta gällde till exempel det osyrade brödets högtid, som firades efter påsken, 15–21 nisan, och lövhyddohögtiden, som firades 15–21 etanim.

Следовательно, этот христианский праздник связывается с Пасхой.

Detta kristna firande är således förknippat med påsken.

По всей вероятности, чтобы исполнить закон Бога, Иисус идет в Иерусалим с целью присутствовать на празднике Пасхи.

Jesus beger sig troligen, i enlighet med Guds krav, upp till Jerusalem för att fira påsken där.

В тот вечер Иуда Искариот тоже отмечал праздник Пасхи вместе с Иисусом и остальными апостолами.

Judas Iskariot hade varit med och firat påsken tillsammans med Jesus och de andra apostlarna tidigare på kvällen.

Когда Иисусу было двенадцать лет, Мария и Иосиф взяли Его с собой в Иерусалим на праздник Пасхи.

När Jesus var 12 år tog Maria och Josef honom till Jerusalem för att fira påsk.

Он шел туда вместе с огромной толпой людей на праздник Пасхи.

Stora folkskaror färdas tillsammans med honom för att fira påsken.

Помимо праздника Пасхи, в моей стране есть и другие праздники с не фиксированной датой

I mitt land firas andra högtider än påsk som flyttar sig

Когда Иисусу было 12 лет, Его родители взяли Его с собой в ежегодную поездку на праздник Пасхи в Иерусалим.

När Jesus var 12 år gammal, tog hans föräldrar honom med till Jerusalem vid deras årliga besök där i samband med påsken.

Когда Иисусу было 12 лет, родители взяли его с собой в Иерусалим на ежегодный еврейский праздник Пасхи.

När Jesus var 12 år, tog hans föräldrar honom med sig på sin årliga färd till Jerusalem för påskhögtiden.

Каждый год Иосиф приходит с семьёй в Иерусалим на особый праздник, называемый Па́сха.

Varje år tar Josef med sig sin familj till Jerusalem för att fira en speciell högtid som kallas påsk.

Каждый год в это время семья Иосифа вместе с друзьями и родственниками ходит в Иерусалим на праздник Пасхи.

Det är dags för Josefs familj och deras vänner och släktingar att företa den årliga vårfärden till Jerusalem för att fira påsken.

С самого начала в Египте Пасха была семейным праздником.

Ända från början i Egypten var påsken en familjehögtid.

Пасха отмечалась 14 нисана и была отдельным праздником, но, поскольку по времени она была тесно связана с Праздником пресных лепешек, об этих двух праздниках говорили как о Пасхе (Мф 26:17; Мк 14:12; Лк 22:7).

Påsken firades den 14 nisan och var i själva verket en högtid för sig, men eftersom den tidsmässigt låg så nära det osyrade brödets högtid betecknades de två högtiderna ofta tillsammans som påsken. (Mt 26:17; Mk 14:12; Lu 22:7)

Он остаётся званым гостем на еврейских Праздниках Пасхи, где его всегда ждут с открытой дверью и свободным местом за столом.

Han är inbjuden som gäst till judarnas påskmåltider, där en öppen dörr och en ledig plats alltid väntar på honom.

7 Когда Иисусу было 12 лет, Он поехал с семьей в Иерусалим, чтобы присутствовать на особом празднике, называемом Пасхой.

7 När Jesus var 12 år, färdades han tillsammans med sin familj till Jerusalem för att vara med om att fira den judiska högtid som kallas påsk.

Вслед за Пасхой отмечали семидневный Праздник пресных лепешек, длившийся с 15 по 21 нисана.

Påsken följdes av det osyrade brödets högtid, som varade i sju dagar, från den 15 till den 21 nisan.

В их число входят не соответствующие Писанию традиции, связанные с религиозными праздниками, такими, как Рождество и церковная Пасха, а также основанные на суеверных представлениях обычаи, которые относятся к области спиритизма.

Bland dem finner man icke-bibliska traditioner som är förbundna med sådana religiösa helgdagar som jul och påsk eller med vidskepliga seder som har med spiritism att göra.

Однако на время праздников (таких, как Пасха) прокуратор обычно переезжал в Иерусалим, приводя с собой подкрепление.

Vanligtvis befann sig ståthållaren i Jerusalem under högtiderna (t.ex. under påsken) och hade då militära förstärkningar med sig.

В 70 году н. э., когда в городе толпились участники праздника Пасхи, римские войска под генералом Титом вернулись с большей силой и осадали Иерусалим.

År 70 v.t., då staden var fylld till bristningsgränsen med påskfirare, återvände de hämndlystna romerska styrkorna under härföraren Titus och belägrade Jerusalem.

Поскольку во время праздника Пасхи он отстает от родителей, его мать восклицает: «Чадо! что Ты сделал с нами?

Sedan han råkat komma ifrån sina föräldrar under den påskhögtiden, säger hans mor: ”Barn, varför har du handlat så här mot oss?

Это согласуется с тем, что Вечеря Господня была установлена в день еврейской Пасхипраздника, который отмечался один раз в год и который евреям, ставшим христианами, отмечать больше не требовалось.

Detta skulle också stämma med det faktum att Herrens kvällsmåltid instiftades på dagen för den judiska påsken, en årlig högtid som inte längre behövde firas av judar som hade blivit kristna.

Хотя по Закону от женщин не требовалось присутствовать на праздновании Пасхи, Мария из года в год ходила вместе с Иосифом в Иерусалим, примерно за 150 км, на этот праздник (Исх 23:17; 34:23).

Maria brukade år efter år följa med Josef på den omkring 150 km långa resan till Jerusalem i förbindelse med påskhögtiden, även om lagen inte krävde att kvinnorna skulle vara med.

Есть основания полагать, что под «иудейским праздником», упомянутым в Иоанна 5:1, подразумевается Пасха 31 г. н. э. (См. ИИСУС ХРИСТОС [Доказательство того, что служение длилось три с половиной года].)

Det finns därför skäl att tro att den av ”judarnas högtider” som omnämns i Johannes 5:1 var påsken år 31 v.t. (Se JESUS KRISTUS [Vittnesbörd om att hans tjänst varade i tre och ett halvt år].)

Как будет С Пасхой по-шведски

С пасхой на шведском языке: Здесь вы найдете слово С Пасхой на шведском языке. Также вы можете послушать аудио и узнать, как произносится С Пасхой. Надеемся, это поможет вам улучшить свой шведский язык.

Вот как будет С Пасхой по-шведски:

påsk

С пасхой на всех языках

Цитирование

«С Пасхой по-шведски.» In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B9/%D0%BF%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8.

Копировать

Скопировано

Создавайте отличный дизайн, быстрее

Высококачественные фотографии, видео, векторные изображения, PSD, ИИ-изображения, иконки…чтобы пройти путь от идей к выдающимся проектам

 • красота
 • для взрослых
 • милый

Бесплатные инструменты, которые расширят вашу творческую свободу

 • Генератор изображений ИИ

  Превратите слова в невероятные образы

  image generator

 • ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭСКИЗА В ИЗОБРАЖЕНИЕ С ИИ

  Представьте и нарисуйте любое изображение в реальном времени

  pikaso

 • ГЕНЕРАТОР МАКЕТОВ

  Мгновенно редактируйте макеты онлайн

  mockup generator

 • РЕДАКТОР ФОТО

  Легко обрабатывайте фотографии без какого-либо программного обеспечения

  photo editor

ГОТОВЫЙ КОНТЕНТ

Центр мгновенного творчества

От HD-видео до потрясающих изображений, созданных ИИ: найдите нужный вам контент в нужном формате

 • векторы

 • Фотографии

 • Видео

 • PSD

 • Шаблоны

Фавориты дизайнеров

Узнайте, что сейчас собирает больше всего оле! на Freepik

Коллекции

Просто великолепно!

Найдите нужное вам вдохновение с помощью наших тщательно отобранных коллекциях, чтобы повысить свой творческий потенциал

Преимущества

Давайте воплотим ваши идеи в жизнь

Найдите самый актуальный словарь изображений, видео, знаков, символов и шрифтов

Лучшее качество или ничего

Загрузите изображения, привлекающие всеобщее внимание, высочайшего качества для создания профессионального дизайна.

Все готово к использованию

От тысяч готовых к публикации изображений до нашего онлайн-редактора — мы работаем над тем, чтобы ваш проект был готов в два раза быстрее.

Ежедневное обновление контента

Наша библиотека обновляется ежедневно, поэтому вы всегда сможете найти самые новые и модные фотографии и ресурсы.

Если вы можете подумать об этом, вы можете найти это

Гарантированные результаты поиска: для каждого проекта, о котором вы только можете подумать, найдется изображение и стиль.

Авторы

Зарабатывайте на своих творениях

За каждым стоковым изображением стоит творческий ум. ¡Vamos! Вперед! Присоединяйтесь к сообществу авторов Freepik и начните продавать свой контент

Продайте свой контент

Сегодня – Великая Суббота. Очень забавно: все пасхи в этом году совпали, поэтому мы чувствуем некоторую причастность к веренице шведских праздничных дней.

Празднование Пасхи начинается в Чистый Четверг, по-шведски – skärtorsdag, что обозначает «резаный четверг». По всей видимости подразумевается трудовая укороченность этого дня. После обеда никто уже официально не работает.

А еще в этот день есть очень интересная традиция. Считается, что люди должны защищать себя от «пасхальных ведьм» — påskhäksor, которые садятся на свои метлы и слетаются на сборища именно в этот день. Защитой являются пасхальные огни и яйца. Правда, тот текст, который мы изучали на занятиях как раз накануне, не дал ответа на то, каким именно образом можно защищаться от ведьм. Яйцами вроде не швыряют. А огнем палят уже потом, на медсоммар. Но смысл в том, что старинное поверье давно уже трансформировалось в современную традицию. Маленькие девочки в этот день выряжаются ведьмами, напяливают совершенно немыслимые юбки и платки, разрисовывают себе рожицы и ходят по домам, поздравляя всех с пасхой. А, когда они приходят, надо дать им или мелких денег, или конфет.

Правильно говорят, что ученье – свет. Вот, только «прошли» в школе эту традицию, как к нам в дверь позвонили очаровательные юные «ведьмочки». Принялись поздравлять нас с праздником и дарить самодельные «открытки»: листочки бумаги с нарисованным яйцом и надписью «Lucka Påsk». Есть у нас дома такая специальная доска, на которой живут всевозможные поздравления. Вот и эти незамысловатые, но сделанные от чистого сердца трогательные не слишком умелые детские рисунки мы повесили туда же.

А потом мы поехали в «Виллис» — это такой большущий продуктовый магазин. И там тоже повстречали огромное количество маленьких «ведьмочек», которые вместе с родителями приехали за покупками.

И все-таки Чистый Четверг есть Чистый Четверг. Вечером мы отправились в сауну при Электруме. Это – здание, в котором размещается довольно много организаций научно-технической направленности, в том числе недоброй памяти «Акрео», где когда-то работал Сережа. Здание имеет свою инфраструктуру: места общественного питания, отдыха и восстановления сил – тренажерный зал и сауну. Диму держал за горло дед по имени Лайн (dedline J), поэтому он собирался готовиться к конференции и выполнил обязанности ключника: впустил нас с Сережей и Лену вовнутрь и выдал «казенные» ракетки и сетку. Пока сауна грелась, пошвырялись шариком. Домой еле добрели – так спать хотелось.

Вчера, в пятницу, которая по-шведски именуется «Långfredag» и, понятно, тоже является выходным днем, мы решили отправиться на озеро. К нам присоединились Лена и Коля. Дима очередной день посвятил своему «деду» и снова торчал на работе. Изначально планировалось, что поедут еще Андрей с Наташей, но Андрей простудился. Даже в четверг не пошел в теннис-сауну. Что ж, взяли сосиски, гриль, спиннинг и отправились на озеро.

Мы там были неделю назад, и все оно было покрыто льдом. Рыхлым таким, ноздреватым, но все же довольно толстым. Однако в последние дни было очень тепло, больше +10 С, поэтому мы все же надеялись, что, как писали классики, «лед тронулся». Но большая часть озера все еще оставалась замерзшей. Сережа совсем было уже приуныл, но вдруг увидел среди серого льда просвет – как раз на том месте, где он больше всего любил ловить. Ускоренной рысью мы поскакали к «мосткам». Там было несколько участков свободной воды. Один, больше похожий на коридор шириной метра 3, приходился как раз напротив любимого Сережкиного камня.

Процесс пошел.

Только вот Коля тут же принялся клянчить еду, потому как он, оказывается, не завтракал, и все не мог мне простить, что я не угостила его оставшейся от завтрака котлеткой.

Сережа хмуро топорщил усы и продолжал бросать спиннинг.

Довольно сильный южный ветер поднял волны, которые легко крошили подтаявший лед. И вскоре «коридор» слился с остальной свободной частью: середина озера, его самая широкая часть, освободилась ото льда, тогда как два крайних участка все еще оставались скованными. То есть Сереже было, где размахнуться.

Но, по всей видимости, из-за Колиного ехидства, рыбалка так и не состоялась. Пришлось ограничиться поеданием сосисок. И тут, когда Колина душа готова была уже разгуляться по полной программе, неожиданно появились Андрей и Наташа. Оказывается, «больной» не смог высидеть дома в такую погоду, а уж приехав на озеро и увидев нашу машину на парковке, они отправились искать нас.

Коля был жестоко обломан в лучших своих ожиданиях. Мало того, что вновьпришедшие не отказались от угощения, чем существенно ущемили лично Колину дозу провизии, так еще и Лена пригласила их (как, впрочем, и нас) в следующее воскресенье к Коле на день рождения. Причем сам будущий именинник как-то особо не пылал энтузиазмом.

Доведенный до полного отчаяния голодом и бесцеремонностью друзей, словно последнюю надежду своей жизни, вспоминал Николай мою оставшуюся дома котлетку.

В общем, дальше все пошло как обычно – все поехали к нам J.

Еще на озере Коля принялся приставать к девушкам по поводу того, что ему срочно нужно подровнять височки, а из-за такой мелочи идти в парикмахерскую неохота. Причем более всего он домогался Лены. Я благоразумно помалкивала, а Лена честно сказала, что после того, как она дважды подстригла Диму, тот предпочитал ходить стричься к Кате. Андрей критически посмотрел и добавил, что неплохо бы и шейку привести в порядок. Лучше бы он этого не говорил!

Ну, что такое височки? Что там можно испортить, решил Коля и выпросил у нас машинку и ножницы. Процесс пошел. Справившись с височками, Лена все же решила заняться «шейкой» и… выхватила солидный кусок справа так, что у Коли образовалась проплешина примерно 2х2 см. Коля стал требовать второе зеркало, чтобы оценить качество стрижки. Когда я сказала, что второго у нас нет, Лена облегченно вздохнула. Но с помощью моей пудреницы подстригаемый все же обнаружил дефект в своем имидже.

Крику было!

Наташа решилась лечь грудью на амбразуру, оставила приготовление салата на Лену и пошла ровнять Колины кудри. Надо сказать, что сделала она все, что было только возможно в той непростой ситуации, но Коля все равно был недоволен – оказывается, он терпеть не может «кантик» в прическе. На что Андрей его «утешил»: мол, смотрится очень даже неплохо. «Говорю тебе, как сын военного», — авторитетно заявил он. Я предложила достричь все, что осталось. Радикально. Как в том мультике про петушка, которому укорачивали штанишки. Но почему-то мою помощь отвергли. Единственное, что все же утешило Колю, так это свежие котлетки и большая банка консервированных персиков.

Сегодня я занимаюсь подготовкой к празднику: поставила тесто, буду куличики печь. А яйца уже готовы. Вечером идем к Лене и Диме Глебовым, а завтра планируется большой фест у Илоны с Мишей – сразу и Пасха, и их чуть запоздалое новоселье.

А так за последнее время ничего особо примечательного не произошло. Разве что мы с Сережей перешли в утреннюю группу, и поэтому в моей «шведской тетради» напрочь исчезнет рубрика «Словарь Петера». Нашего нового преподавателя зовут Даниэль, и он объясняет просто замечательно – так, чтобы даже самый тупой понял. Вот один пример. В шведском языке существуют артикли, определенный и неопределенный. И лично моя огромная проблема – их употребление. К примеру, я никак не могла уразуметь, нужен ли артикль и если да, то какой, во фразе «Я работаю инженером». Даниэль привел замечательный пример.

Jag arbetar som en hästя работаю как лошадь;

Jag arbetar som hästя работаю лошадью J

Сразу все понятно!

Впрочем, «Дневник школы» может остаться, поскольку и в этой группе есть несколько колоритных личностей. В частности, Халиф из Сомали – обладатель семерых детей и четырех жен. Причем «эти отвратительные шведы» позволили ему взять сюда с собой только одну супругу. Ну, не дискриминация ли? А ведь как здорово было бы притащить сюда весь гарем с полным выводком и посадить всех их на социал!

Отпраздновали день рождения Кости. Так как он у нас – капитан, ходит на яхте (не на собственной, правда, на яхте друга), то подарили ему «капитанский набор» — бинокль и пиратский флаг. Последний тут же был водружен над окном. Экстремисты вроде меня предлагали перевесить его на торшер и каждое утро начинать с подъема флага, но идея не прижилась, поскольку командует подъемом обычно Люба, а у нее все же недостаточно полномочий.

Пользуясь пасхальными каникулами в Ивике, Санька уехал в Минск. Причем в аэропорту у него отобрали отвертку – чтоб невзначай терроризма не случилось. Впрочем, это еще не самая большая предосторожность. Люба говорила, что у нее несколько раз изымали маникюрные ножницы, даже с тупыми концами. Однако даже мое богатое воображение не в силах представить себе террористку, в одиночку захватывающую самолет с помощью маникюрных ножниц.

Уже пора ставить куличики в духовку. А впереди, кроме сегодняшнего вечера, еще два праздничных дня: воскресенье и понедельник. Что и говорить, любят шведы отдыхать!

Христиане поздравляют друг друга с Воскресением Христовым на протяжении всего периода празднования Пасхи — это не один день, а сорок. Святой преподобный Саровский имел радостную Пасхальную память всегда, и светло приветствовал приходящих к нему: «Радость моя! Христос воскресе!!!»

Как же чудесно и красиво звучат эти слова на разных языках мира! 

Традиционные поздравления с Пасхой на славянских языках

Наиболее близки для нашего слуха слова «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!» в языках славян Западной и Восточной Европы. Вот как звучит пасхальное приветствие в:

 • Белоруссии: «Хрыстос уваскрэс! Сапраўды ўваскрэс!»;
 • Болгарии: «Христос возкресе! Воистина возкресе!»;
 • Македонии: «Христос воскресна! Навистина воскресна!»;
 • Сербии: «Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!»
 • Украине: «Христос воскрес! Воістину воскрес!»

Поздравляют с Христовым днём словами в:

 • Польше — Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!;
 • Чехии — Kristus je vzkříšen! Vskutku je vzкříšen!;
 • Хорватии — Krist je uskrsnuo! zaista je uskrsnuo!;
 • Словакии — Christos voskresen! Naistino voskresen!;
 • Словении — Kristus je vstal! Res je vstal!

На разных наречиях сохраняются структура фразы «обращение — ответ» и её смысл: весть о Воскресении Христовом и подтверждение истинности этого события.

Христиане разных национальностей, несмотря на различия культурно-исторических обычаев, едины в традициях религиозных: Пасха для всех истинно верующих остаётся главным праздником. Слова «Христос воскресе» на разных языках имеют своё, особенное звучание, но наполнены объединяющей их радостью и умиротворением.

В разных странах Как произносится
В США и странах Британского Содружества звучит весть о том, что Христос воскресе — на английском языке: «Christ is risen! —Truly, He is risen!».
Во Франции говорят: «Christ est ressuscité — En vérité!».
В Германии: «Christus ist auferstanden! — Er ist wahrhaftig auferstanden!».
В Италии: «Cristo è risorto! — È veramente risorto!».

Повсюду, на самых распространённых языках мира и наречиях небольших народностей, слова «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!» выражают высшее откровение и веру в телесное воскресение Иисуса.

Имеет свои особенности оповещение о том, что Христос воскресе, произнесённое на арабском языке. Когда первый поздравляющий говорит: «Христос Воскресе (Al masee-h kam)!», второй отвечает: «Воистину Воскресе (Hakkan kam)!», после чего вместе они произносят: «И мы его свидетели (Wa nahnou shoo-hoo-don ala zalik)».

ТРОПАРЬ ПАСХИ

В следующем видео предлагается спеть вместе с участниками мастер-класса тропарь ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА — на грузинском, греческом, латинском и церковно-славянском языках. Т.е. те, которые мы чаще всего и слышим в храмах и на концертах духовной музыки.

В подстрочнике идут два текста: каждая фраза на языке оригинала, а также  ее русифицированное произношение. Кто уже попробовал — советуют: спойте, не пожалеете!

(718)

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Поздравление с пасхой на чешском языке открытка
 • Поздравление с пасхой на французском языке открытки
 • Поздравление с пасхой на финском языке открытка
 • Поздравление с пасхой на румынском языке
 • Поздравление с пасхой на прозрачном фоне