Поздравление с пасхой на польском языке христос воскрес


Перевод «С праздником Пасхи» на польский


Wesołych Świąt Wielkanocnych — это перевод «С праздником Пасхи» на польский.
Пример переведенного предложения: В случае с праздником Пасхи такое преобразование было особенно легким. ↔ W wypadku Wielkanocy zamiana ta była wyjątkowo łatwa.

 • Wesołych Świąt Wielkanocnych

 • Glosbe

 • Google

Склонение

Основа

Совпадение слов

В случае с праздником Пасхи такое преобразование было особенно легким.

W wypadku Wielkanocy zamiana ta była wyjątkowo łatwa.

В Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (Энциклопедия библейской, теологической и церковной литературы) Маклинтока и Стронга говорится: «Ни одна из содержащихся в законе теней будущих благ не может сравниться с праздником Пасхи».

Dzieło M’Clintocka i Stronga pt. Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (Encyklopedia literatury biblijnej, teologicznej i kościelnej) informuje: „Żaden inny cień przyszłych dóbr zawartych w Prawie nie może się równać ze świętem Paschy”.

Оно используется в связи с Праздником шалашей и Пасхой (Лв 23:36; Вт 16:8).

Został użyty w opisie Święta Szałasów i Paschy (Kpł 23:36; Pwt 16:8).

Так было с Праздником пресных лепешек, который отмечался 15—21 нисана, сразу после Пасхи, и с Праздником шалашей, который отмечался 15—21 этанима.

Tak było ze Świętem Przaśników, które zaczynało się po Passze i trwało od 15 do 21 Nisan, i ze Świętem Szałasów — od 15 do 21 dnia miesiąca Etanim.

Следовательно, этот христианский праздник связывается с Пасхой.

To chrześcijańskie święto wiąże się z Paschą.

По всей вероятности, чтобы исполнить закон Бога, Иисус идет в Иерусалим с целью присутствовать на празднике Пасхи.

Zgodnie z wymaganiem Bożym Jezus prawdopodobnie udaje się na obchód tego święta do Jeruzalem.

Родители взяли его с собой в Иерусалим на праздник Пасхи.

Rodzice zabrali go do Jerozolimy na święto Paschy.

В тот вечер Иуда Искариот тоже отмечал праздник Пасхи вместе с Иисусом и остальными апостолами.

Wcześniej tego wieczora na święcie Paschy był z nimi Judasz Iskariot.

Он шел туда вместе с огромной толпой людей на праздник Пасхи.

Razem z Jezusem na uroczystość Paschy wędrują wielkie rzesze ludzi.

Как-то раз Иоанн пришел вместе с родителями в обитель на праздник Пасхи.

Chłopiec przyszedł kiedyś do klasztoru ze swoimi rodzicami, aby świętować Paschę.

Помимо праздника Пасхи, в моей стране есть и другие праздники с не фиксированной датой

W moim kraju występuję inne (poza Świętami Wielkiej Nocy) święta z przesuwającą się datą

Когда Иисусу было 12 лет, Его родители взяли Его с собой в ежегодную поездку на праздник Пасхи в Иерусалим.

Kiedy liczył sobie 12 lat, rodzice jak co roku zabrali go do Jeruzalem na święto Paschy.

Когда Иисусу было 12 лет, родители взяли его с собой в Иерусалим на ежегодный еврейский праздник Пасхи.

Kiedy Jezus miał 12 lat, wyruszył z rodzicami w doroczną podróż do Jerozolimy na święto Paschy.

Каждый год Иосиф приходит с семьёй в Иерусалим на особый праздник, называемый Па́сха.

Józef jak co roku przyprowadził swoją rodzinę do Jerozolimy na specjalne święto, które nazywało się Pascha.

Каждый год в это время семья Иосифа вместе с друзьями и родственниками ходит в Иерусалим на праздник Пасхи.

Józef, jego rodzina, przyjaciele i krewni odbywają o tej porze roku doroczną wędrówkę do Jeruzalem na obchód Paschy.

С самого начала в Египте Пасха была семейным праздником.

Pascha już od chwili ustanowienia w Egipcie była świętem rodzinnym.

Перед праздником Пасхи свирепствовали страшные морозы, а с ними неотступный товарищ – голод.

Przed świętami Bożego Narodzenia srożyły się straszne mrozy, a z niemi – niedostępny towarzysz – głód.

Пасха отмечалась 14 нисана и была отдельным праздником, но, поскольку по времени она была тесно связана с Праздником пресных лепешек, об этих двух праздниках говорили как о Пасхе (Мф 26:17; Мк 14:12; Лк 22:7).

Pascha, obchodzona 14 Nisan, w zasadzie była odrębnym świętem, ale ponieważ zaraz po niej następowało Święto Przaśników, często oba święta określano mianem Święta Przaśników (Mt 26:17; Mk 14:12; Łk 22:7).

7 Когда Иисусу было 12 лет, Он поехал с семьей в Иерусалим, чтобы присутствовать на особом празднике, называемом Пасхой.

7 Gdy Jezus miał 12 lat, cała rodzina udała się do Jeruzalem na obchód wielkiej uroczystości zwanej Paschą.

Вслед за Пасхой отмечали семидневный Праздник пресных лепешек, длившийся с 15 по 21 нисана.

Po Passze następowało siedmiodniowe Święto Przaśników (15-21 Nisan).

В их число входят не соответствующие Писанию традиции, связанные с религиозными праздниками, такими, как Рождество и церковная Пасха, а также основанные на суеверных представлениях обычаи, которые относятся к области спиритизма.

Zaliczają się do nich niebiblijne tradycje związane ze świętami religijnymi, na przykład z Bożym Narodzeniem lub Wielkanocą, albo z zabobonnymi praktykami mającymi swe źródło w spirytyzmie.

Два главных праздника литургического года — Пасха и Рождество празднуются с октавой, то есть в течение восьми дней после самого торжества (Октава Пасхи, Октава Рождества).

Obchód największych uroczystości, czyli Wielkanocy i Bożego Narodzenia sprawowany jest przez osiem dni; jest to tzw. oktawa.

Евреи отмечают иудейскую Пасху (Песах) – праздник в честь исхода израильтян из Египта – с пресной мацой.

Żydzi świętują Paschę przaśną macą dla upamiętnienia ucieczki Izraelitów z Egiptu.

Однако на время праздников (таких, как Пасха) прокуратор обычно переезжал в Иерусалим, приводя с собой подкрепление.

Mniejszy garnizon kwaterował w Jerozolimie, był jednak wzmacniany na czas świąt (takich jak Pascha), gdy zazwyczaj przybywał tam namiestnik.

В 70 году н. э., когда в городе толпились участники праздника Пасхи, римские войска под генералом Титом вернулись с большей силой и осадали Иерусалим.

W roku 70 n.e., gdy Żydzi tłumnie napłynęli do miasta na święto Paschy, wojska rzymskie pod dowództwem generała Tytusa powróciły w większej liczbie i wznowiły oblężenie Jerozolimy.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół!

Здоровых, погожих Пасхальных праздников, полных веры, надежды и любви. Радостного, весеннего настроения, сердечных встреч в кругу семьи и друзей!


Życzę aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

Желаю, чтобы Пасхальные Праздники принесли радость, спокойствие и доброжелательность.


Pogody, słońca, radości, W niedzielę dużo gości, W poniedziałek dużo wody, to dla zdrowia i urody. Dużo jajek kolorowych, Świąt wesołych oraz zdrowych!

Погоды, солнца, радости, в воскресенье много гостей, в понедельник много воды — это для здоровья и красоты. Многих писанок цветных, праздников веселых и здоровых!


W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego, świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny.

В этот Пасхальный день желаем вкусного яйца, погожих и радостных праздников и дыхания весны.


Życzę Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Желаю веселых Пасхальных праздников!


Życzę Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób!

Желаю радостных Пасхальных праздников, наполненных надеждой и верой в смысл жизни, погоды в сердце и радости от Божьего Воскресения, вкусных освященных блюд в кругу самых близких людей!

Универсальные:

W te radosne Święta Wielkanocne życzę Ci, aby każdy dzień Twojego życia był pełen miłości, życzliwości, optymizmu i zrozumienia. Niech odnowienie wiary i nadziei w Twoim sercu przyniesie Ci nowe siły i pozytywne podejście do życia. Wesołych Świąt Wielkiej Nocy i spełnienia marzeń!

Z okazji Wielkiej Nocy życzę Ci, aby odnowienie ducha Paschalnego przyniosło Ci błogosławieństwo i poczucie spokoju, abyś mógł patrzeć na swoje życie z nową perspektywą i radością. Niech te Święta będą pełne miłości, radości i wiary, a Twoje serce zawsze będzie wypełnione szacunkiem dla życia i ludzi. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci, aby Twoje serce zawsze było pełne radości i optymizmu, aby w Twoim życiu panowało wieczne światło i wiara w to, że dobro zawsze zwycięży. Niech ta radosna i piękna tradycja przyniesie Ci spokój, nadzieję i odnowienie wiary w siebie i w ludzi wokół Ciebie. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Красивые:

Wielkanoc to czas, w którym odkrywamy piękno prostej, naturalnej radości życia. Niech te Święta przyniosą Ci wiele szczęścia, ciepła i miłości, a Twoje serce wypełnione będzie spokojem i harmonią.

Życzę Ci, aby każdy dzień Twojego życia był pełen pozytywnej energii i optymizmu, a Twoje marzenia się spełniły. Wielkanoc to czas, by cieszyć się z życia, z bliskimi i z naszej pięknej tradycji.

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc to czas, w którym z dumą patrzymy na naszą tradycję i kulturę. Niech te Święta będą pełne uśmiechu, życzliwości i ciepła. Życzę Ci, aby każdy dzień Twojego życia był pełen piękna i harmonii, a Twoje serce wypełnione radością i miłością.

Niech Wielkanoc przyniesie Ci odnowienie ducha, nadzieję i wiarę w siebie i w innych. Wesołych Świąt!

Wielkanoc przynosi nam wiele powodów do uśmiechu i radości. Niech te Święta będą pełne ciepła i miłości, a Twoje serce zawsze wypełnione pokojem i spokojem.

Życzę Ci byś mógł cieszyć się tym czasem z bliskimi, przyjaciółmi i rodziną. Niech Wielkanoc przyniesie Ci radość, nadzieję i spełnienie marzeń. Wszystkiego najlepszego!

Своими словами:

Mój ukochany, z okazji Wielkiej Nocy chciałbym Ci życzyć wiele szczęścia, radości i miłości. Niech te Święta przyniosą Ci spokój i harmonię, niech w Twoim domu panuje ciepło i rodzinna atmosfera.

Życzę Ci, aby nadzieja i wiara w lepsze jutro były Twoim motorem do działania i do przekraczania własnych granic. Niech to piękne i radosne Święto przyniesie Ci nową energię, wiarę w siebie i miłość od ludzi wokół.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Kochana moja, z okazji Świąt Wielkanocnych chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Niech te piękne i radosne Święta przyniosą Ci radość, spokój i miłość.

Niech nadzieja i wiara w to, że w życiu wszystko jest możliwe, towarzyszą Ci każdego dnia. Życzę Ci, by Twoje marzenia spełniły się, a każdy kolejny dzień przynosił kolejne sukcesy i życzliwość innych ludzi.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Drogi mój, z okazji Świąt Wielkanocnych chciałbym Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. Niech te piękne i radosne Święta przyniosą Ci spokój wewnętrzny, radość z życia i miłość bliskich serc.

Niech każdy dzień Twojego życia będzie pełen uśmiechu i życzliwości, a Twoje serce wypełnione miłością i spokojem. Życzę Ci również, by odnaleźć w sobie nadzieję, wiarę i odwagę do spełnienia swoich marzeń.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

В прозе:

Z okazji Wielkanocy życzę Ci, aby Twoje życie było pełne radości, miłości i spektakularnych momentów. Niech każdy dzień przynosi Ci nowe doświadczenia, nowe wyzwania, ale też spokój i harmonię.

Życzę Ci odwagi do realizacji marzeń i siły w radzeniu sobie z przeciwnościami losu. Wielkanoc to czas, w którym wszyscy jesteśmy jednym, radośnie świętując nie tylko piękno tradycji, ale przede wszystkim przyjaźń, miłość i szacunek dla życia.

Wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc to wyjątkowy czas, w którym przypominamy sobie o pięknie i wartości naszej tradycji, o przyjaźni, miłości i życzliwości. W tym szczególnym dniu chcę Ci życzyć byś poczuł się jak w niebie, wypełniony radością i spokojem.

Niech odnalezienie spokoju i harmonii prowadzi Cię do wspaniałych momentów, do radości i miłości, jakie towarzyszą nam przez całe życie. Warto wówczas patrzeć na świat z coraz większą dozą pozytywnej energii i odwagi do realizacji swoich marzeń.

Życzę Ci udanych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia. Niech to piękne i radosne Święto przyniesie nie tylko wytchnienie i odpoczynek, ale przede wszystkim spokój i harmonię w relacjach międzyludzkich.

Niech każdy dzień przynosi nam nową nadzieję, nowy cel i radość z życia. Życzę Ci, aby te Święta były pełne ciepła, miłości i uśmiechu, a Wielkanocna radość towarzyszyła Ci każdego dnia.

Прикольные:

Z okazji Wielkiej Jajowej Święconki życzę Ci, abyś w te Święta odnalazł w sobie jajkastraę, która towarzyszyć Ci będzie przez całe życie. Życzę Ci również, aby owoce Twojego radosnego nastrój sprawiały, iż w salonie kasku nie zabraknie, a na stole pyszności od rana do wieczora.

Niech ta radosna tradycja przyniesie Ci spokój i pełnię szczęścia, a codzienność rozśmieszy Cię każdego dnia. Wesołych Świąt Wielkanocnych, kochany jajkowy kumplu!

Na Wielkanoc polecam przepis na przepyszne jajecznicę, która zagwarantuje Ci wspaniałe Smakowe wrażenia od samego rana. Niech ta radosna i pyszna tradycja przyniesie Ci spokój, nadzieję i odnowienie wiary w siebie i w ludzi wokół Ciebie.

Życzę Ci, aby tegoroczne Święta były pełne radości i żartów, humoru i dobrego nastroju. Bądź wesoły i nie daj się zmartwieniom! Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Hej, stary miłośnik jajek! Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci, aby na stole zawsze było dużo fajnych jajek, żeby wesołość i humor towarzyszyły Ci każdego dnia, a święta były pełne radości i niezapomnianych wrażeń.

Życzę Ci również, by w te piękne dni nie zabrakło Tobie żadnego jajka, a pisanie tych najpiękniejszych zapewniło Ci wiele pozytywnej energii i uśmiechów.

Wesołych Świąt Wielkanocnych, stary kumplu!

Бесплатные:

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci serca pełnego radości i spokoju. Niech odnalezienie harmonii we własnym życiu daje Ci siłę i wiarę w to, że wszystko jest możliwe.

Niech każde jajko, które dzielimy w te święta, przypomina nam o bliskości z innymi ludźmi i o tym, że warto jeszcze bardziej dbać o relacje z naszymi bliskimi i przyjaciółmi.

Życzę Ci, aby te Święta były wyjątkowe i niosły w sobie wiele inspiracji i nowych pomysłów. Wesołych Świąt Wielkanocnych, drogi przyjacielu!

Wielkanoc to czas, kiedy wszyscy chcemy być ze sobą, dzielić się doświadczeniami i uczyć się miłości, szacunku i przyjaźni. Dlatego w te święta chciałbym Ci życzyć, abyś miał okazję dojrzeć w sobie dobrych cech, jakie są w nas ukryte.

Życzę Ci spełnienia marzeń, by każdego dnia radość pojawiała się na Twojej twarzy. Życzę Ci zdrowia, miłości, szczęścia i spełnienia marzeń. Niech te Święta Wielkanocne przyniosą spokój i zadowolenie z życia.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Wielkiej Nocy chciałbym przesłać Ci bezpłatne i serdeczne życzenia. Niech to piękne i radosne Święto przyniesie Ci nietuzinkowe przeżycia oraz czas spędzony z bliskimi i przyjaciółmi.

Niech każdy dzień przynosi nam nową nadzieję i otwiera drogę do spełnienia marzeń, a Wielkanocna radość towarzyszy nam każdego dnia. Życzę Ci, aby te Święta były pełne ciepła, miłości i uśmiechu, a Wielkanocna tradycja przypomniała nam o wartościach, które naprawdę się liczą.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Короткие:

Życzę Wam kolorowych pisanek, słodkich mazurków i uśmiechu na twarzy przez cały czas trwania Świąt Wielkanocnych.

Składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, miłości i spełnienia marzeń w tym świątecznym czasie.

Niech te Święta przyniosą Wam też momenty zadumy, które dodadzą sił i otuchy w trudniejszych chwilach.

Niech te Święta przyniosą Wam wiele radości i nadziei, które będą towarzyszyć Wam przez cały rok.

Cieszę się, że mogę podzielić z Wami radość z okazji Wielkanocy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego!

Niech ta Wielkanoc przyniesie Wam wiele radości i uśmiechu, abyście zawsze mieli powody do uśmiechu.

Z okazji Wielkanocy życzę Wam nie tylko pysznych jajek, ale przede wszystkim cudownych chwil spędzonych z bliskimi.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech ten czas pełen radości i nadziei napełni Wasze serca po brzegi.

Wielkanoc to czas, kiedy odnajdujemy w sobie pozytywne emocje i dobre cechy. Życzę Ci, aby każdy dzień przynosił Ci wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Wielkiej Nocy przesyłam Ci ciepłe życzenia. Niech te Święta będą dla Ciebie czasem pełnym spokoju, radości i miłości.

Niech te Święta Wielkanocne przyniosą radość, nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Życzę Ci pełni szczęścia i uśmiechu na co dzień!

Z okazji Wielkiej Nocy życzę Ci dużo zdrowia, miłości i spokoju. Niech te Święta przyniosą wiele pięknych chwil i niezapomnianych wspomnień.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech te Święta będą pełne radości i ciepła, a każde jajko przynosi szczęście i pozytywne emocje!

С юмором:

Wielkanoc to święto, które jest pełne symboliki. Jajka, barany, zajączki — to tylko niektóre z nich. Jednak nie zapominajmy o tym, że to także czas, kiedy możemy się odprężyć, zapomnieć o problemach i częściej uśmiechać się do siebie nawzajem.

I o ile nasze kiełbasy nie zawsze są idealne, to właśnie w tak szczególnym czasie czasem wystarczy tylko trochę dobrego humoru, aby przełamać lody i wprowadzić do naszego życia więcej uśmiechu i radości.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Święta Wielkanocne, to taki czas, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy nasze jajka są wystarczająco kolorowe, a kiełbasa jest smaczna. Ale nie zapominajmy o tym, że to także czas, kiedy możemy spróbować nowych smaków, przeżyć nowe przygody i zawrzeć nowe znajomości. Niech te Święta Wielkanocne będą dla Ciebie czasem pełnym pozytywnych emocji, dobrego humoru, a jajka niech składają się dla Ciebie same z siebie ;)

Z okazji Wielkiej Nocy życzę Ci, aby jajka były samooceniajace się, a kiełbasa zawsze miała ofertę pracy — żeby była jasna sprawa! Żabki niech skaczą tylko wtedy, kiedy ma to na celu zabawę, a mokre dywany tylko wtedy, kiedy już zdążyliśmy napełnić zbiorniki na deszczówkę ;) Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Трогательные:

Wielkanoc to czas, kiedy ludzie z różnych stron świata zbliżają się do siebie, jedząc razem śniadanie, wymieniając miłe słowa i opowiadając swoje historie.

To czas, kiedy rozmowy stają się bardziej szczere, a relacje między ludźmi nabierają nowej jakości. Życzę Ci, aby te Święta były dla Ciebie czasem pełnym wzruszeń, miłości i porozumienia, a Twoje serce wypełnione było bogactwem przeżyć i emocji.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

W te szczególne Święta Wielkiej Nocy, kiedy nadchodzi wiosna, a przyroda budzi się do życia, życzę Ci, aby Twój świat wypełniony był barwami, a serce pełne nadziei i miłości. Niech te Święta przyniosą Ci odrobinę spokoju i chwile z bliskimi, którzy sprawiają, że Twoje życie jest piękne i wartościowe. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

Wielkanoc to czas, kiedy w Twoim sercu rodzi się nadzieja i wiara w to, że życie jest piękne i pełne możliwości. Niech ta radosna i piękna tradycja przyniesie Ci spokój, nadzieję i odnowienie wiary w siebie i w ludzi wokół Ciebie. Życzę Ci, aby te Święta były pełne miłości, uśmiechu i ciepła, a Twoje serce wypełnione było radością i szczęściem.

Смешные:

Wielkanoc to nie tylko czas jajek i kiełbas, ale przede wszystkim czas miłości i przyjaźni. Dlatego, z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy Ci, aby Twoje życie było tak radosne i kolorowe, jak dywan z baranów i wzruszeń, a Twoje żarty tak dobre, jak przepisy na babkę wielkanocną. Wesołych Świąt i nie przesadź z kiełbasą ;)

Wielkanoc to czas, kiedy barany radośnie skaczą po łąkach, żółte kurczaki wpadają do naszych koszyków, a na stole pojawiają się przepyszne potrawy. Niech ten czas będzie tak radosny, jak skakanie baranów, a Twoje jajka niech będą równie kolorowe jak ubiór żółtych kurczaków. Życzymy Ci dużo śmiechu, smacznego żarcia i żartów, które będą dobrze wpisane w Świąteczny klimat :)

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Ci, aby Twoje jajka zawsze były dobrze ugotowane, a Twoja kiełbasa nie była za twarda ani za miękka. Niech te Święta przyniosą Ci spokój, radość i mnóstwo uśmiechu. A jeśli Twoje jajka nadarzą się na żarty, to pamiętaj, że to już pozwolenie na dowcip i śmiech ;) Wesołych Świąt!

Оригинальные:

Wielkanoc to czas, kiedy ludzie z różnych stron świata gromadzą się, aby spędzić razem czas, wymienić się życzeniami i smakiem świątecznych potraw. Dlatego, z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy Ci, aby Twoje życie było równie kolorowe i różnorodne jak smak potraw z całego świata, a Twoje marzenia spełniały się szybciej niż zawsze przy wieczerzy Wielkanocnej. Życzymy Ci radosnych Świąt, pełnych miłości i bliskości z najbliższymi!

Wielkanoc to czas, kiedy przyroda budzi się do życia i pełna nowych nadziei. Dlatego, z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy Ci, aby Twoje życie było równie piękne i zaskakujące jak przyroda wiosną, a Twoje marzenia spełniały się tak szybko jak rzepa, którą wysiewasz w tym czasie. Niech te Święta przyniosą Ci mnóstwo uśmiechu, wrażeń i radości!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci, aby Twoja miłość do życia i innych ludzi była równie kolorowa i piękna jak jajka malowane przez dzieci. Niech te Święta przyniosą Ci sto powodów do radości i uśmiechu, a nadchodząca wiosna niech obudzi w Twoim sercu nadzieję i nowe marzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

Душевные:

Wielkanoc to czas, kiedy warto pamiętać o uczuciach i relacjach, które tworzą życie pełne ciepła i radości. Chcielibyśmy życzyć, aby te Święta przyniosły Ci wiele radości, uśmiechu i miłości.

Niech Twoje serce zawsze będzie wypełnione nadzieją, bo taka właśnie jest Wielkanoc. To czas, w którym otaczamy naszą rodziną i przyjaciółmi, dzielimy się radością, a przede wszystkim dzielimy swoje serce.

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy.

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy życzyć Ci, aby ten czas przyniósł Ci wiele spokoju, ukojenia i harmonii w życiu. Niech te dni będą pełne miłości i radości, a Twoje serce wypełnione pokojem i nadzieją.

Pamiętaj, że czasem niewiele potrzeba, aby złożyć szczere życzenia i wywołać radość na czyimś twarzy. Niech Twoje serce będzie pełne miłości dla siebie samego oraz innych.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Świąt Wielkanocnych chcemy Tobie życzyć, abyś znalazł w sobie siłę i nadzieję na nadchodzące dni, abyś miał wiele powodów do uśmiechu i spełnienia marzeń.

Niech te świąteczne dni przyniosą Ci wiele miłości, przyjaźni oraz bliskości z rodziną i przyjaciółmi. Warto pamiętać, że najważniejsze to nie liczba zebranych jajek, ale towarzyszące nam wdzięczne i ciepłe serce.

Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy.

Шуточные:

Z okazji Wielkanocy życzymy Ci, aby Twoje jajka były równie kolorowe i piękne, co Twoja osobowość! Niech te Święta przyniosą Ci radość, uśmiech i mnóstwo pysznych potraw.

Pamiętaj jednak, że nie wszystkie jajka są jednorodne — tak jak nie każdy z nas jest taki sam. Warto szukać w życiu różnorodności i różnych punktów widzenia, aby odkryć nowe smaki i doświadczenia!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Na Wielkanoc rezygnujemy z jedzenia mięsa, ale to nie znaczy, że musimy rezygnować z zabawy! Życzymy Ci więc, aby Twoje Wielkanocne obchody były równie pełne zabawy i śmiechu, co mięsa na Twoim stole.

Nie przesadzaj jednak z jajami, nie chcemy abyś wyglądał jak tysiąc kamieni na plaży. W ciągu tych dni nie zapomnij również o nieco aktywności fizycznej, którą po diecie wege nie będzie Ci już tak łatwo wykonać.

Powodzenia i smacznego z jajek! Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Ci dużej wytrzymałości w poszukiwaniu ukrytych jajek! Niech Twoje oko będzie wyostrzone, a ręce sprężyste, abyś mógł ze wzmożonym zapałem szukać kolejnych prezentów.

Nie daj się jednak zwieść przez zajęczą propagandę, skup się na zadaniu i wesprzyj się kieliszkiem wina, który ułatwi Ci pracę i rozgrzeje w te chłodne dni.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Для смс:

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci wiele radości, spokoju i niezapomnianych chwil w gronie najbliższych. Niech zajączek przyniesie Ci wiele kolorowych pisanek, niech siły ponad siły doda Ci tradycyjny barszcz z uszkami, a światło Paschalne niech rozjaśni nawet najciemniejsze chwile życia.

W tych wyjątkowych dniach warto pamiętać, że najważniejsze to dobre serce i wrażliwość na drugiego człowieka. Wesołych Świąt Wielkanocnych, niech każdy dzień przynosi Ci wiele uśmiechu i pozytywnej energii!

📱 Количество смс: 8

Wielkanoc to wyjątkowy czas, kiedy pełni radości i pozytywnej energii spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi. Zamieniajmy życzenia, smakujmy świąteczne przysmaki i śmiejmy się do rozpuku.

Cieszmy się chwilą, bo to ona składa się w dzień, a te dni składają się w życie! Życzę Ci w tych dniach dużo uśmiechu, życzliwości i spełnienia marzeń. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

📱 Количество смс: 6

Z okazji Wielkanocy chciał(a)bym przesłać Ci serdeczne życzenia radości, miłości i spokoju. Niech to czas rodzinnych spotkań i przyjaźni pozwoli Ci odpocząć od codzienności i da energię na kolejne dni.

Nie zapomnij się zrelaksować i w pełni cieszyć smakiem tradycyjnych dań. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

📱 Количество смс: 5

Длинные:

Z okazji Wielkanocy chciał(a)bym przesłać Ci moc życzeń, aby te Święta były dla Ciebie niezwykłym czasem wypełnionym rodziną, miłością i przyjaźnią. Niech w te dni zapomnisz o codziennych troskach i zawirowaniach.

Niech ten czas da Ci siłę, wiarę i nadzieję do realizowania swoich marzeń i wyznaczania sobie nowych celów. Życzę Ci w tych dniach wiele radości, uśmiechu i dobrej zabawy.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc to czas wskrzeszenia, czas nadziei i radości, czas zapomnienia o smutku i niepowodzeniach. Niech każda minutka Świąt napełni Cię optymizmem i niegasnącą wiarą w to, że każdego dnia masz szansę zmienić na lepsze swoje życie.

Życzę Ci w te dni wiele uśmiechu, miłości i ciepłych słów oraz odwagi do podejmowania trudnych decyzji. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Wielkanocy życzę Ci, aby te chwile spędzone w gronie najbliższych były dla Ciebie niezapomnianym doświadczeniem. Niech ten czas będzie pełen spokoju, radości i radośnie przepędzonej chwilki w gronie ciepłych serc.

Niech każda chwila tych Świąt dostarczy Ci siły do działania w nadchodzącym czasie. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Приятные:

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci, aby każdy dzień Twojego życia był pełen śmiechu, uśmiechu na twarzy i radości płynącej z serca. Niech te Święta przyniosą Ci odrobinkę spokoju i błogostanu, a każdy kolejny dzień niech będzie jeszcze piękniejszy od poprzedniego.

W tym szczególnym czasie życzę Ci także zrozumienia, cierpliwości i życzliwości dla innych, by Twoje życie było pełne dobrych relacji oraz miłych chwil spędzonych z bliskimi.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc to czas wyjątkowy, pełen magii i radości. W te dni zawsze wychodzimy z domów, by cieszyć się ze świętami w gronie najbliższych. Niech te chwile na zawsze pozostaną w Twoim sercu, niech zainspirują Cię do tworzenia jeszcze piękniejszych wspomnień.

Pragnę Ci życzyć wspaniałego świętowania, obfitości smakołyków i przysmaków, a przede wszystkim, niech to Wielkanoc przyniesie Ci wiele miłości i radości.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Świąt Wielkanocnych chciał(a)bym Ci przekazać, jak bardzo jesteś dla mnie ważny(a). Wspólne świętowanie, miłe rozmowy i śmiech to wszystko, co dla mnie liczy się najbardziej.

Życzę Ci, abyś w te dni był(a) otoczony(a) miłością i opieką, abyś poczuł(a) jak ciepłe i życzliwe są serca ludzi wokół Ciebie. Niech to Wielkanoc przyniesie Ci wiele uśmiechu i spełnienia marzeń.

Wesołych Świąt!

Крутые:

Na tę wyjątkową okazję chcę powiedzieć, że życie to nie tylko problematyka, ale także szaleństwo, przygoda i wyjątkowe wspomnienia. Dlatego przyjmij ode mnie odrobinę luzu i beztroski, by rozwiany był każdy zmartwienie, a na myśl o Wielkanocy, tylko uśmiech powstawał na Twojej twarzy.

Niech te Święta przyniosą wiele uśmiechu, uścisków, słodkości i siły, byś mógł cieszyć się z tych wyjątkowych chwil razem z najbliższymi. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc to czas, w którym nie tylko uciekamy od codzienności, ale również chwila, w której odkładamy do kieszeni wszelkie problemy i troski. Pragnę Cię przekonać, że to teraz, w tym czasie, możemy zacząć od samego siebie, podejmując aktywność i zmieniając swoje życie.

Życzę Ci, byś miał(a) moc energii, by przeprowadzić swoje postanowienia w życie, a te Święta były dla Ciebie początkiem nowych, szalonych wyzwań. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Wielkanocy, podbijam serca w rytmie techno, by podkreślić, jak bardzo ta tradycja jest kultowa i niepowtarzalna. Niech ta magia, która towarzyszy temu świętu, ożywi Twoje serce, zniszczy barierki i odkryje nowe horyzonty.

Niech będzie to czas radości, spełnienia marzeń i cieszenia się życiem, które jest przecież warte uwagi. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Пасха – это один из главных религиозных праздников, отмечаемый не только в Польше, но и во многих других странах. Поздравить с Пасхой на польском языке можно, например, сказав «Wesołych Świąt!», что переводится как «Счастливых праздников!». Также можно использовать другие праздничные фразы на польском языке, включая «Życzę miłych chwil w gronie rodziny» («Желаю приятных моментов в кругу семьи»). Независимо от выбранной формулы поздравлений, главное – передать свои теплые и искренние пожелания близким и друзьям в этот знаменательный день.

Выбери соседнюю категорию:

Выбери основную категорию:

С Пасхой по-польски | Праздник, Открытки, Польский

С Пасхой по-польски | Праздник, Открытки, Польский

Ширина и высота картинки: 900x600 пикс. 900×600 пикс.

Вес файла: 70,3 КБ 70,3 КБ

Универсальные поздравления с Пасхой по-польски | Пасхальные открытки, Праздничные открытки, Открытки

Универсальные поздравления с Пасхой по-польски | Пасхальные открытки, Праздничные открытки, Открытки

Ширина и высота картинки: 929x521 пикс. 929×521 пикс.

Вес файла: 36,6 КБ 36,6 КБ

Польская пасха открытки - 85 фото

Польская пасха открытки — 85 фото

Ширина и высота картинки: 1200x900 пикс. 1200×900 пикс.

Вес файла: 114,1 КБ 114,1 КБ

Пасха : красивые поздравления и открытки на польском - Телеграф

Пасха : красивые поздравления и открытки на польском — Телеграф

Ширина и высота картинки: 1280x800 пикс. 1280×800 пикс.

Вес файла: 141,3 КБ 141,3 КБ

Польские открытки с Пасхой - 72 фото

Польские открытки с Пасхой — 72 фото

Ширина и высота картинки: 1568x1280 пикс. 1568×1280 пикс.

Вес файла: 310,8 КБ 310,8 КБ

Идеи на тему «С Католической Пасхой/Открытки и гифки/» (46) | открытки, гифки, пасха

Идеи на тему «С Католической Пасхой/Открытки и гифки/» (46) | открытки, гифки, пасха

Ширина и высота картинки: 1600x900 пикс. 1600×900 пикс.

Вес файла: 83,0 КБ 83,0 КБ

Открытки с пасхой католической - 58 фото

Открытки с пасхой католической — 58 фото

Ширина и высота картинки: 870x702 пикс. 870×702 пикс.

Вес файла: 42,5 КБ 42,5 КБ

Поздравление с католической Пасхой - 68 фото

Поздравление с католической Пасхой — 68 фото

Ширина и высота картинки: 1429x935 пикс. 1429×935 пикс.

Вес файла: 275,7 КБ 275,7 КБ

Пасха. Открытки поздравление с Пасхой - YouTube

Пасха. Открытки поздравление с Пасхой — YouTube

Ширина и высота картинки: 1080x1080 пикс. 1080×1080 пикс.

Вес файла: 132,5 КБ 132,5 КБ

Поздравления с Пасхой на польском языке | ProPolski

Поздравления с Пасхой на польском языке | ProPolski

Ширина и высота картинки: 1100x1100 пикс. 1100×1100 пикс.

Вес файла: 114,3 КБ 114,3 КБ

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Ширина и высота картинки: 1280x720 пикс. 1280×720 пикс.

Вес файла: 111,3 КБ 111,3 КБ

Традиционное поздравление с праздником по-польски - StudentPortal

Традиционное поздравление с праздником по-польски — StudentPortal

Ширина и высота картинки: 636x424 пикс. 636×424 пикс.

Вес файла: 11,9 КБ 11,9 КБ

Картинки с католической Пасхой 2021: поздравления с праздником

Картинки с католической Пасхой 2021: поздравления с праздником

Ширина и высота картинки: 3508x2480 пикс. 3508×2480 пикс.

Вес файла: 602,3 КБ 602,3 КБ

Пасха католическая 2021 - картинки, открытки, поздравления, гиф

Пасха католическая 2021 — картинки, открытки, поздравления, гиф

Ширина и высота картинки: 1280x720 пикс. 1280×720 пикс.

Вес файла: 78,9 КБ 78,9 КБ

Пасха в Польше - YouTube

Пасха в Польше — YouTube

Ширина и высота картинки: 1000x576 пикс. 1000×576 пикс.

Вес файла: 111,7 КБ 111,7 КБ

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Ширина и высота картинки: 800x600 пикс. 800×600 пикс.

Вес файла: 46,5 КБ 46,5 КБ

Открытки мерцающие анимационные блестящие GIF. Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой! Пасхальная открытка 20

Открытки мерцающие анимационные блестящие GIF. Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой! Пасхальная открытка 20

Ширина и высота картинки: 2560x1920 пикс. 2560×1920 пикс.

Вес файла: 421,9 КБ 421,9 КБ

Открытки пасха праздник пасхи со светлым праздником пасхи открытки с зайчиком

Открытки пасха праздник пасхи со светлым праздником пасхи открытки с зайчиком

Ширина и высота картинки: 800x600 пикс. 800×600 пикс.

Вес файла: 149,8 КБ 149,8 КБ

Поздравления, пожелания и комплименты на польском языке

Поздравления, пожелания и комплименты на польском языке

Ширина и высота картинки: 1280x720 пикс. 1280×720 пикс.

Вес файла: 102,5 КБ 102,5 КБ

Польские открытки с Пасхой (65 фото)

Польские открытки с Пасхой (65 фото)

Ширина и высота картинки: 1160x653 пикс. 1160×653 пикс.

Вес файла: 57,8 КБ 57,8 КБ

Пасха 2021 - картинки с поздравлениями, открытки и СМС - фото

Пасха 2021 — картинки с поздравлениями, открытки и СМС — фото

Ширина и высота картинки: 1080x616 пикс. 1080×616 пикс.

Вес файла: 59,4 КБ 59,4 КБ

Христос Воскрес! С наступающей Пасхой 2022 открытки, картинки, поздравления.

Христос Воскрес! С наступающей Пасхой 2022 открытки, картинки, поздравления.

Ширина и высота картинки: 1024x768 пикс. 1024×768 пикс.

Вес файла: 169,0 КБ 169,0 КБ

ПАСХА! Музыкальная открытка - ПОЗДРАВЛЕНИЕ с ПАСХОЙ! - YouTube

ПАСХА! Музыкальная открытка — ПОЗДРАВЛЕНИЕ с ПАСХОЙ! — YouTube

Ширина и высота картинки: 597x900 пикс. 597×900 пикс.

Вес файла: 58,3 КБ 58,3 КБ

Пасхальные винтажные открытки (польские)

Пасхальные винтажные открытки (польские)

Ширина и высота картинки: 1280x720 пикс. 1280×720 пикс.

Вес файла: 77,2 КБ 77,2 КБ

Католическая Пасха 2020 - поздравления открытки и картинки в стихах и прозе | Стайлер

Католическая Пасха 2020 — поздравления открытки и картинки в стихах и прозе | Стайлер

Ширина и высота картинки: 1000x667 пикс. 1000×667 пикс.

Вес файла: 172,1 КБ 172,1 КБ

Поздравления на немецком с пасхой - 72 фото

Поздравления на немецком с пасхой — 72 фото

Ширина и высота картинки: 1754x1240 пикс. 1754×1240 пикс.

Вес файла: 248,8 КБ 248,8 КБ

Поздравления с Пасхой 2023: картинки, открытки, стихи и смс — Украина

Поздравления с Пасхой 2023: картинки, открытки, стихи и смс — Украина

Ширина и высота картинки: 1200x675 пикс. 1200×675 пикс.

Вес файла: 182,3 КБ 182,3 КБ

С католической Пасхой поздравления и картинки с надписями на немецком, польском, английском, и итальянском языке

С католической Пасхой поздравления и картинки с надписями на немецком, польском, английском, и итальянском языке

Ширина и высота картинки: 1748x1240 пикс. 1748×1240 пикс.

Вес файла: 36,7 КБ 36,7 КБ

С пасхой открытки красивые - 81 фото

С пасхой открытки красивые — 81 фото

Ширина и высота картинки: 800x1001 пикс. 800×1001 пикс.

Вес файла: 119,6 КБ 119,6 КБ

Открытка перевод (66 фото)

Открытка перевод (66 фото)

Ширина и высота картинки: 1920x1280 пикс. 1920×1280 пикс.

Вес файла: 231,4 КБ 231,4 КБ

Католическая Пасха 2022 - красивые поздравления, открытки, картинки — УНИАН

Католическая Пасха 2022 — красивые поздравления, открытки, картинки — УНИАН

Ширина и высота картинки: 1080x1104 пикс. 1080×1104 пикс.

Вес файла: 112,1 КБ 112,1 КБ

Польские пасхальные традиции | Статья |

Польские пасхальные традиции | Статья |

Ширина и высота картинки: 870x578 пикс. 870×578 пикс.

Вес файла: 51,3 КБ 51,3 КБ

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Ширина и высота картинки: 800x800 пикс. 800×800 пикс.

Вес файла: 89,8 КБ 89,8 КБ

Красивая музыкальное поздравление с Пасхой Христовой - YouTube

Красивая музыкальное поздравление с Пасхой Христовой — YouTube

Ширина и высота картинки: 1024x769 пикс. 1024×769 пикс.

Вес файла: 196,5 КБ 196,5 КБ

Христос Воскрес! Поздравления с Пасхой в прозе - Телеграф

Христос Воскрес! Поздравления с Пасхой в прозе — Телеграф

Ширина и высота картинки: 1074x481 пикс. 1074×481 пикс.

Вес файла: 32,0 КБ 32,0 КБ

Поздравления, пожелания и комплименты на польском языке

Поздравления, пожелания и комплименты на польском языке

Ширина и высота картинки: 1280x720 пикс. 1280×720 пикс.

Вес файла: 71,2 КБ 71,2 КБ

Картинки с католической Пасхой 2021: поздравления с праздником

Картинки с католической Пасхой 2021: поздравления с праздником

Ширина и высота картинки: 1200x630 пикс. 1200×630 пикс.

Вес файла: 83,3 КБ 83,3 КБ

Поздравления на польском языке - 77 фото

Поздравления на польском языке — 77 фото

Ширина и высота картинки: 1160x653 пикс. 1160×653 пикс.

Вес файла: 61,8 КБ 61,8 КБ

Поздравления с Пасхой на немецком

Поздравления с Пасхой на немецком

Ширина и высота картинки: 1080x1130 пикс. 1080×1130 пикс.

Вес файла: 94,7 КБ 94,7 КБ

Открытки с Пасхой 2023: 10 пасхальных картинок с поздравлениями » EVA Blog

Открытки с Пасхой 2023: 10 пасхальных картинок с поздравлениями » EVA Blog

Ширина и высота картинки: 1748x1240 пикс. 1748×1240 пикс.

Вес файла: 45,8 КБ 45,8 КБ

Поздравления с Пасхой 2023: картинки, открытки, стихи и смс — Украина

Поздравления с Пасхой 2023: картинки, открытки, стихи и смс — Украина

Ширина и высота картинки: 1024x1024 пикс. 1024×1024 пикс.

Вес файла: 124,6 КБ 124,6 КБ

Польская пасха открытка - 68 фото

Польская пасха открытка — 68 фото

Ширина и высота картинки: 1200x779 пикс. 1200×779 пикс.

Вес файла: 172,8 КБ 172,8 КБ

Поздравления с Пасхой на немецком

Поздравления с Пасхой на немецком

Ширина и высота картинки: 800x800 пикс. 800×800 пикс.

Вес файла: 45,0 КБ 45,0 КБ

Польская пасха открытки - 85 фото

Польская пасха открытки — 85 фото

Ширина и высота картинки: 1175x500 пикс. 1175×500 пикс.

Вес файла: 153,4 КБ 153,4 КБ

С ПАСХОЙ! Красивое Поздравление с Пасхой! С Пасхой 2023! - YouTube

С ПАСХОЙ! Красивое Поздравление с Пасхой! С Пасхой 2023! — YouTube

Ширина и высота картинки: 1024x768 пикс. 1024×768 пикс.

Вес файла: 113,5 КБ 113,5 КБ

Открытки с Пасхой 2023: 10 пасхальных картинок с поздравлениями » EVA Blog

Открытки с Пасхой 2023: 10 пасхальных картинок с поздравлениями » EVA Blog

Ширина и высота картинки: 940x940 пикс. 940×940 пикс.

Вес файла: 117,0 КБ 117,0 КБ

Картинки с католической Пасхой 2021: поздравления с праздником

Картинки с католической Пасхой 2021: поздравления с праздником

Ширина и высота картинки: 1200x900 пикс. 1200×900 пикс.

Вес файла: 79,4 КБ 79,4 КБ

Привітання з Великоднем польською мовою – U.P.M.P

Привітання з Великоднем польською мовою – U.P.M.P

Ширина и высота картинки: 1280x853 пикс. 1280×853 пикс.

Вес файла: 43,0 КБ 43,0 КБ

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления, открытки и видео |

Ширина и высота картинки: 1280x720 пикс. 1280×720 пикс.

Вес файла: 110,5 КБ 110,5 КБ

Пасхальные поздравления на польском

Пасхальные поздравления на польском

Ширина и высота картинки: 564x1006 пикс. 564×1006 пикс.

Вес файла: 83,5 КБ 83,5 КБ

Урок польского языка №19. Пасха в Польше

Урок польского языка №19. Пасха в Польше

Ширина и высота картинки: 900x600 пикс. 900×600 пикс.

Вес файла: 82,0 КБ 82,0 КБ

Поздравления С КАТОЛИЧЕСКОЙ ПАСХОЙ в картинках - Открытки с Пасхой на польском языке, немецком, итальянском, английском, украинском, русском

Поздравления С КАТОЛИЧЕСКОЙ ПАСХОЙ в картинках — Открытки с Пасхой на польском языке, немецком, итальянском, английском, украинском, русском

Ширина и высота картинки: 1024x768 пикс. 1024×768 пикс.

Вес файла: 47,8 КБ 47,8 КБ

Поздравление с католической Пасхой - 68 фото

Поздравление с католической Пасхой — 68 фото

Ширина и высота картинки: 1086x744 пикс. 1086×744 пикс.

Вес файла: 63,1 КБ 63,1 КБ

С католической Пасхой 2021 - картинки, поздравления, фото, смс - Fun | Сегодня

С католической Пасхой 2021 — картинки, поздравления, фото, смс — Fun | Сегодня

Ширина и высота картинки: 933x607 пикс. 933×607 пикс.

Вес файла: 29,5 КБ 29,5 КБ

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Поздравление с пасхой на польском языке картинки красивые
 • Поздравление с пасхой на немецком языке в прозе
 • Поздравление с пасхой католической на армянском языке
 • Поздравление с пасхой на нем языке
 • Поздравление с пасхой католической картинки на русском языке